intro--photo

ทำความรู้จักกับ “ถั่งเช่า”

ทำความรู้จักกับ “ถั่งเช่า”

ถั่งเช่า (Cordyceps sinensis) มีชื่อภาษาจีนว่า Dong Chong Xia Cao เป็นสมุนไพรที่ชาวจีนนิยมรับประทานเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีประวัติในการบริโภคมายาวนานนับพันปี จากงานวิจัยทั่วโลกกว่า 40 ชิ้น พบว่าถั่งเช่ามีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปิน (cordycepin) ที่เป็นสารออกฤทธิ์เฉพาะในถั่งเช่าและพบว่าเป็นสารหลักที่ชูสรรพคุณทางยา ในช่วงที่อาจารย์ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ พบว่าถั่งเช่าทิเบตส่วนใหญ่สร้างสารคอร์ไดซิปินน้อยมาก จึงได้ทำการผสมและคัดเลือกสายพันธุ์ที่สร้างสารคอร์ไดซิปินสูงและเจริญเติบโตเร็วมาทำการเพาะเลี้ยง ผสมผสานกับสูตรอาหารที่จดอนุสิทธิบัตร ทำให้ได้สารออกฤทธิ์สูงและคงที่ในทุกล็อทการผลิต ในระยะเวลา 4 ปีที่วางจำหน่ายเราได้พิสูจน์แล้วว่า ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย มีความนิ่งของสารคอร์ไดซิปิน และมีปริมาณสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าทิเบตกว่า 30 พรีเมี่ยมแบรนด์ทั่วโลก